Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Nina Baryłko-Pikielna

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.05.2019


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Pani

Prof. dr hab.

Niny Baryłko-Pikielnej

pracownika naukowego Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN,
a następnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie w latach 1990-2001,
członka Rady Naukowej IRZiBŻ PAN 5 kadencji w latach 1988-2002,
członka honorowego Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN,
wybitnego eksperta w dziedzinie nauk rolniczych,
specjalistę w zakresie badań właściwości sensorycznych żywności.

Pani Profesor Nina Baryłko-Pikielna pozostanie w naszej pamięci
jako osoba sumienna i serdeczna, której odejście
stanowi dla wszystkich niepowetowaną stratę.


Rodzinie

przekazujemy
wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi