Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej St. Barczak

Region:
Katowice
Data emisji:
23.05.2019

Z głębokim żalem żegnamy


prof. dr hab.
Andrzeja St. Barczaka, dr h.c.

wieloletniego Członek
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
(1962-2014);
Prezesa Zarządu PTE w Katowicach w latach 2005-2014;
wieloletniego Członka Prezydium Zarządu Krajowego PTE;
Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
Profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

Odznaczonego między innymi: Krzyżem Oficerskim
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaką Honorową "Za zasługi dla statystyki RP"
wyróżnionego: Śląską Nagrodą Jakości w dziedzinie "Nauka",
Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa,
Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
"Skrzydłami Merkurego",
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za całokształt działalności naukowo-badawczej
w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Żegnamy Naszego Przyjaciela!

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Żonie, Dzieciom, Rodzinie i Bliskim Zmarłego

W imieniu Zarządu PTE w Katowicach

dr Jerzy Podsiadło
(Prezes Zarządu)

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi