Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Wrocław
Data emisji:
30.04.2019

Żegnamy wybitnego historyka, Prawego Człowieka, Pana

Profesora
Karola Modzelewskiego

W latach 1972-1983 pracownika Instytutu Historii Kultury
Materialnej (od 1992 Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
członka Rady Naukowej IHKM w latach 1981-1983 oraz IAE PAN
w latach 2002-2014.

Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi