Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Dulinicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
11.06.2010


W dniu 6 czerwca zginął tragicznie
wraz z Małżonką


doc. dr hab.
Marek Dulinicz

uczony miary europejskiej,
specjalista w zakresie archeologii
Europy wczesnośredniowiecznej,
wybitny znawca wczesnych dziejów Słowian.

Wieloletni pracownik naukowy
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
zastępca Dyrektora Instytutu do spraw naukowych,
członek Rady Naukowej Instytutu,
członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN,
jego sekretarz i członek Prezydium.

Ceniony dydaktyk,
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Zapamiętamy Go jako Człowieka
pogodnego i życzliwego,
wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.

Jego nagła śmierć jest dla nas wielkim ciosem.
córce Marcie,
synowi Tomaszowi
i najbliższej Rodzinie

składamy
wyrazy głębokiego współczucia


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy IAE PAN


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi