Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Wrabec

Region:
Wrocław
Data emisji:
18.04.2019

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Jana Wrabeca

historyka sztuki, badacza, humanisty

wielce zasłużonego dla kultury i historii sztuki Dolnego Śląska.

Przez ponad cztery dekady związanego
z macierzystą uczelnią - Uniwersytetem Wrocławskim
i Instytutem Historii Sztuki, którego był dyrektorem.

Aktywnie zaangażowanego w ochronę kulturowej spuścizny
- dwukrotnego prezesa wrocławskiego
Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Przyjaciela naszego Muzeum, w którego Radzie Naukowej zasiadał, pełniąc obowiązki przewodniczącego.

Badacza z pasją oddanego zgłębianiu historii sztuki i kultury
barokowej w Europie południowo-środkowej - od Italii po dzisiejszą
Ukrainę i Litwę, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Czech.

Pozostanie w naszej pamięci!
Na ręce małżonki Pani

Hanny Wrabec

składamy serdeczne wyrazy współczucia dla całej
Rodziny

Piotr Oszczanowski i pracownicy
Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi