Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Lech Lewandowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.04.2019

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 9 kwietnia 2019 roku
odszedł od nas na zawsze, po pracowicie i godnie przeżytym życiuProf. zw. dr hab. inż.
Jan Lech Lewandowski

Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej

Wielce zasłużony dla Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich
i polskiego odlewnictwa.
W latach 1973-1987 prezes Zarządu Głównego, Członek Honorowy
i Prezes Honorowy tego Stowarzyszenia.

Z rekomendacji tego Stowarzyszenia był wieloletnim delegatem
w Międzynarodowym Komitecie Odlewniczych Stowarzyszeń Technicznych
(Comité International des Associations Techniques de Fonderie CIATF)
i przez wiele kadencji członkiem Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej,
a w latach 1990-1993, z wyboru, pełnił funkcję prezesa Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT.

W okresie tym także wprowadził tę organizację
do Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI).

Prof. Jan Lech Lewandowski zasłużył się szczególnie w zakresie kształcenia
i rozwoju kadr inżynierskich. Był utalentowanym dydaktykiem,
człowiekiem skromnym o niecodziennej osobowości i kulturze,
wymagającym i sprawiedliwym, niezwykle popularnym, szanowanym profesorem,
lubianym przez młodzież, potrafiącym budować trwające wiele lat przyjaźnie
i więzi koleżeńskie. Wypromował ponad 250 inżynierów i magistrów
oraz 7 doktorów. Był autorem wielu liczących się w świecie publikacji,
recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich.

Prof. Jan Lech Lewandowski, w czasie swojej działalności dydaktyczno-naukowej
i inżynierskiej był z wyboru członkiem wielu krajowych i zagranicznych instytucji
oraz stowarzyszeń naukowych w tym m.in.: Komisji Nauk Technicznych PAN,
Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Hutnictwa PAN,
Komitetu Metalurgii PAN, Komitetu Nagród Państwowych,
Prezydium Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów,
Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Sekcji Technologii i Maszyn Technologicznych
Komitetu Badań Naukowych, Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Prof. Jan Lech Lewandowski przez wiele lat był członkiem
Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Za swoją naukową i społeczną działalność otrzymał m.in.
następujące nagrody i odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznakę NOT z diamentem, Złotą Odznakę TOP z rubinem i wiele innych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00
o mszy św. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wraz z odejściem Profesora Jana Lecha Lewandowskiego nasze Stowarzyszenie,
polskie odlewnictwo oraz nauka poniosły niepowetowaną stratę.


Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi