Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Ginalski

Region:
cała Polska
Data emisji:
12.02.2019


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr hab.

Jerzego Ginalskiego

wieloletniego pracownika i przyjaciela
Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie.

Prof. dr hab. Jerzy Ginalski był wybitnym projektantem,
pedagogiem i organizatorem kształcenia projektantów wzornictwa,
autorem programów badawczych, członkiem wielu organizacji,
m.in.: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych,
Komisji Ergonomicznej PAN, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego,
Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ;
wielokrotnie nagrodzony licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji,
Srebrnym Medalem Gloria Artis.


Najbliższym Profesora

składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Społeczność Wydziału Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Ostatnie pożegnanie w dniu 15 lutego 2019 roku, o godzinie 13.00
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi