Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Gdańsk
Data emisji:
11.02.2019Naszej Kole ance

Krystynie Ruszkowskiej


w trudnych chwilach
wyrazy g ebokiego wspó czucia
z powodu mierci


Ojca


składają


Aleksandra Dulkiewicz
Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Sekretarz Miasta Gda ska

oraz kole anki i koledzy
z Urz du Miejskiego w Gda sku
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi