Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Szczepański

Region:
cała Polska
Data emisji:
30.01.2019

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia,
że w dniu 23 stycznia 2019 roku zmarł

prof. zw. dr hab. n. med.
Leszek Szczepański

Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, w latach 1990-1993.
Emerytowany profesor zwyczajny, twórca i wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki
Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie,
wybitny lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii,
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
oraz wieloletni Prezes Oddziału
Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

W uznaniu zasług uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką
"Za wzorową pracę w służbie zdrowia" oraz innymi medalami i odznakami
za pracę zawodową i społeczną.

W osobie Zmarłego żegnamy wybitną postać polskiej medycyny akademickiej,
cenionego pracownika nauki autora i współautora licznych prac badawczych,
doskonałego organizatora procesu naukowo-dydaktycznego,
wychowawcę wielu pokoleń kadr medycznych.

Z wielkim szacunkiem zachowamy Go w naszej pamięci.


Cześć Jego Pamięci!


Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego

składają

Rektor, Senat, Rady Wydziałów
oraz Społeczność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi