Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
cała Polska
Data emisji:
22.12.2018


Z ogromnym żalem żegnamy
naszego serdecznego Przyjaciela i Współpracownika


prof. dr. hab.

Romualda Dębskiego

Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Prof. Romuald Dębski ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie w 1982 r.
i rozpoczął pracę w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim,
a następnie w Szpitalu przy pl. Starynkiewicza.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (1986) i doktora habilitowanego (1990)
wygrał konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP
(1994), a w 2001 r. został powołany na stanowisko profesora CMKP.
Był promotorem licznych przewodów doktorskich,
opublikował ponad 300 prac naukowych.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych, krajowych i międzynarodowych,
oraz redaktorem naczelnym "Wiadomości Położniczo-Ginekologicznych",
a następnie "Ginekologii po Dyplomie".
Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej
i rozrodczości oraz organizatorem znamienitych konferencji naukowych i dydaktycznych
w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i ultrasonografii.

Był jednym z najlepszych lekarzy w swojej specjalności, zasługując sobie na ogromną,
niespotykaną wdzięczność wielu pacjentek, zgłaszających się do niego z całego kraju
z problemami, których nikt inny nie był w stanie rozwiązać.

Za Zarząd Narodowej Fundacji Endokrynologii
im. W. Hartwiga

Stefan Zgliczyński


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi