Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Starzycka

Region:
Kraków
Data emisji:
24.12.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 20 grudnia 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie,
przeżywszy lat 84 odeszła na zawsze

Nasza ukochana Mama i Siostra

Prof. dr hab. med.
Maria Starzycka

Kierownik Katedry i Kliniki Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004

Msza święta żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie
w czwartek dnia 27 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00
w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej
na miejsce wiecznego spoczynku.


P ogrążeni w smutku i żałobie

córka z rodziną
Prosimy o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów o przekazanie
w czasie uroczystości datków na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi