Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Chwałczyk

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.12.2018

Z głębokim żalem żegnamy

Jana Chwałczyka

awangardowego artystę, teoretyka sztuki, malarza, rzeźbiarza,
konceptualistę, autora licznych wystaw i publikacji.
Człowieka niezwykłego, postać barwną i bardzo istotną
dla wrocławskiego środowiska artystycznego.
Absolwenta wrocławskiej PWSSP.
Współtwórcę grupy Poszukiwania Formy i Koloru,
Grupy Wrocławskiej, twórcę Galerii Sztuki Informacji Kreatywnej,
uczestnika Sympozjum Plastycznego Wrocław.
Wieloletniego członka Rady Muzealnej
przy Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Artystę uhonorowanego
Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jan Chwałczyk należał do czołowych przedstawicieli
polskiej neoawangardy, a jego twórczość wywarła znaczący wpływ
na rozwój nurtu konceptualnego w Polsce.

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Architektury we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi