Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Alfred Majerowicz

Region:
Wrocław
Data emisji:
07.11.2018


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 2 listopada 2018 roku zmarł


Prof. zw. dr hab.

Alfred Majerowicz

urodzony 31 lipca 1925 r.

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
współorganizator życia naukowego Uniwersytetu we wczesnych latach
po II wojnie światowej, nestor wrocławskiej geologii
i twórca wrocławskiej szkoły petrologii,
wybitny badacz skał Dolnego Śląska,
autorytet w dziedzinie petrologii skał krystalicznych i petroarcheologii,
dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych
i prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych ,
wieloletni kierownik Zakładu Mineralogii i Petrologii.
Autor licznych publikacji naukowych, opracowań i dokumentacji,
członek rad redakcyjnych wielu czasopism,
licznych towarzystw i komisji naukowych.
Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.
Odznaczony Srebrnym Pamiątkowym Medalem Uniwersytetu
im. J.E. Purkyniego w Brnie,
Odznaką Tysiąclecia, Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Ministra i Nagrodami Rektora UWr.
Uhonorowany nagrodą Ministra Środowiska "Geologia 2016"
za całokształt dorobku naukowego.

Odszedł Człowiek pracowity i życzliwy,
nauczyciel wielu pokoleń młodzieży akademickiej.


Rodzinie Profesora

wyrazy szczerego współczucia
składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Nauk Geologicznych UWr.

Pożegnanie Akademickie Profesora odbędzie się
w Sali Czekanowskiego
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35,
8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 11.00.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
8 listopada 2018 roku o godzini 14.00
w kaplicy na cmentarzu Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Rodziny
przy ul. Smętnej we Wrocławiu.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi