Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ireneusz Makles

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.10.2018
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
naszego Przyjaciela i Kolegi

Ireneusza Maklesa

Działacza Zrzeszenia Studentów Polskich szczególnie aktywnego
w pomocy setkom studiującym w Polsce studentom z Afryki i Azji
Głęboka znajomość problemów Afryki i Azji była wielokrotnie
wykorzystywana przez władze państwowe delegując Go jako
Konsula Generalnego do Pakistanu i Indii.
W ostatnich latach aktywnie działał w Stowarzyszeniu Dom Polski
angażując się w pogłębianie przyjacielskich kontaktów z krajami Azji
a w szczególności z Chinami.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy
Żonie i Synom
Janusz Domanski, Wiesław Klimczak,
Kazimierz Kłoda, Piotr Kowalówka, Andrzej Łachut,
Medard Masłowski, Bohdan Miłaczewski, Jan Pawlak,
Tomasz Niesiołowski, Wiesław Scholz, Janusz Skolimowski
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi