Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Aranowski

Region:
Łódź
Data emisji:
10.09.2018

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Prof. dr. hab.
Krzysztofa Baranowskiego

Wieloletniego Profesora Politechniki Łódzkiej,
Kierownika Zakładu Nauk Humanistycznych w latach 2010-2018,
Twórcy i Kierownika Katedry Nauk Humanistycznych do roku 2009,
Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania w latach 1999 2005,
Prodziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania w latach 1996-1999.

Pan Profesor opublikował
kilkanaście pozycji książkowych i kilkaset artykułów.
Był specjalistą historii nauki, historii Kaukazu i historii Łodzi.

Społeczność akademicka żegna niezrównanego wykładowcę,
nauczyciela wielu pokoleń studentów, Przyjaciela.


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała społeczność
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechniki Łódzkiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi