Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Irena Hejduk

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.08.2018


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 24 sierpnia 2018 roku

Prof. dr. hab.
Ireny Hejduk

Kierownika Zakładu e Biznesu w latach 2017 2018
w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
w Kolegium Analiz Ekonomicznych,
Kierownika Katedry Systemów Zarządzania w latach 2004 2013,
Kierownika Zakładu Systemów Zarządzania
oraz Wicedyrektora Instytutu Zarządzania Wartością
w latach 2013 2016 w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Pani Profesor miała szczególne zasługi w badaniach
nad zastosowaniem nowoczesnych technologii w zarządzaniu.
Przejawiała ogromne zaangażowanie w prace
związane z aplikacją wiedzy w różnych obszarach życia.

Była współtwórcą i opiekunem kierunku studiów magisterskich
e biznes oraz promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich.


Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

wyrazy głębokiego współczucia
składają
władze dziekańskie i pracownicy
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi