Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Skrzypczak

Region:
Warszawa
Data emisji:
08.08.2018

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci,


Jerzego Skrzypczaka

współzałożyciela i współtwórcy Biura Projektów Architektury J&J,
wybitnego, doświadczonego architekta, który do końca swoich dni
czynnie uczestniczył w projektowaniu, dbając o wysoki poziom
rozwiązań architektonicznych.
W relacjach z projektantami, współpracownikami,
załogą - merytoryczny, ale również przyjacielski i ciepły ...
i takim Go zapamiętamy.

Żonie, Rodzinie i wszystkim

głęboko dotkniętym tą śmiercią,
składamy wyrazy najszczerszego współczucia

Zarząd BPA J&J sp. z o.o. oraz pracownicy

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi