Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Julian Wacław Krzysztof Henisz

Region:
Warszawa
Data emisji:
03.08.2018


Z głębokim smutkiem żegnamy


Juliana Wacława Krzysztofa
Henisza

artystę plastyka, cenionego malarza, grafika,
twórcę witraży i płaskorzeźb ceramicznych dla architektury
świeckiej i sakralnej, który swoim malarstwem i fotografią
m.in. uwiecznił pejzaże i wille konstancińskie.

Autora herbu miasta Konstancin-Jeziorna.
Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego.

Spadkobiercę tradycji jednego z najstarszych
i najznamienitszych rodów konstancińskich.

Za swoją twórczość został uhonorowany wieloma nagrodami,
w tym odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Żonie, Rodzinie i Najbliższym

składamy
wyrazy szczerego współczucia

Prezes, Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
im. Stefana Żeromskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi