Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Stelmachów

Region:
Warszawa
Data emisji:
01.08.2018


Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci


Prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Stelmachówa

Prorektora ds. Kadr naszej Uczelni w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1999-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa,
Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
II Wydziału Lekarskiego w latach 1988-2011,
Wybitnego specjalisty II st. w zakresie położnictwa i ginekologii
oraz ginekologii onkologicznej.

Pan Profesor pełnił funkcje:
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej
w latach 2008-2013, Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2004-2008,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
w latach 1992-1996,
wieloletniego przewodniczącego Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie przy ul. Banacha 1a oraz Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Prof. W. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 2000-2006.

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
autor licznych prac naukowych, członek wielu programów
badawczych i towarzystw naukowych, wychowawca młodzieży
studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa,
oraz licznymi nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Członka naszej Uczelnianej Rodziny,
Przyjaciela studentów, Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który swoimi działaniami przyczynił się do rozwoju naszej Uczelni,
a także ginekologii onkologicznej w Polsce i na świecie.


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy
wyrazy głębokiego współczucia i żalu.


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi