Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Kazimierz Klamut

Region:
cała Polska
Data emisji:
28.07.2018

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia,
że w dniu 25 lipca 2018 roku
zmarł

prof. zw. dr hab. n. med.
Marian Kazimierz Klamut

Rektor Akademii Medycznej w Lublinie, w latach 1990-1996.
Organizator i Dziekan pierwszego w Europie Wydziału Pielęgniarskiego.
Twórca akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce.
Pionier i współtwórca radiologii zabiegowej.
Wieloletni kierownik pierwszego w kraju
Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, utworzonego w 1972 r.
Wybitny lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i rentgenodiagnostyki,
uczestniczący aktywnie w pracach Polskiego Towarzystwa Radiologicznego,
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komisji Radiologii Doświadczalnej
Komitetu Fizyki Wydziału VI Polskiej Akademii Nauk
oraz wielu innych towarzystw naukowych.

W uznaniu zasług dla rozwoju polskiej medycyny oraz za osiągnięcia w
pracy naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej, został uhonorowany m.in.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaką za Wzorową
Pracę w Służbie Zdrowia, Odznaką "Za zasługi dla miasta Lublina",
Odznaką "Zasłużony dla Lubelszczyzny" oraz innymi medalami
i odznakami za pracę zawodową i społeczną.
Żegnamy wybitną postać polskiej medycyny akademickiej, cenionego
pracownika nauki, autora i współautora licznych prac badawczych,
doskonałego organizatora procesu
naukowo-dydaktycznego, wychowawcę wielu pokoleń kadr medycznych.
Odszedł wspaniały Człowiek, wielki lekarz humanista, nieprzeciętny autorytet naukowy
i kliniczny, poważany przez społeczność uniwersytecką absolwent
pierwszego rocznika Wydziału Lekarskiego, przyjaciel Uczelni.

Cześć Jego Pamięci!

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
składają

Rektor, Senat, Rady Wydziałów
oraz Społeczność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi