Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ryszard Sobierajski

Region:
cała Polska
Data emisji:
11.07.2018


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 9 lipca 2018 roku
odszedł od nas na wieczną wartę
w wieku 88 lat

płk. dr hab. w st. spocz.
Ryszard Sobierajski

Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,
przewodniczący Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy AK,
członek Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
członek Korpusu Walk o Niepodległość.

Od młodych lat był związany z działalnością patriotyczno-konspiracyjną.
W czasie wojny należał do Szarych Szeregów Hufiec "Romb-Osa".
Aktywny działacz kombatancki, zasłużony w dziedzinie umacniania obronności kraju
i kultywowania patriotycznych tradycji oręża polskiego,
autor ponad 100 publikacji naukowych i historycznych.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W osobie zmarłego tracimy serdecznego Przyjaciela.

Cześć Jego Pamięci!


Wyrazy współczucia

Rodzinie

składa

Zarząd Główny
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi