Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

olga Krzyżanowska

Region:
cała Polska
Data emisji:
26.06.2018


Z wielkim żalem żegnamy naszą Koleżankę

Olgę Krzyżanowską

(1929-2018)

Całe jej życie zapisało się
na najlepszych kartach najnowszej historii Polski.

Była harcerką w Szarych Szeregach,
za swą działalność odznaczoną Krzyżem Walecznych.
Po wojnie pracowała, jako oddana pacjentom lekarka,
a od 1980 roku działała w Solidarności.

Od 1989 do 2005 roku była parlamentarzystką,
a pełniąc w latach 1989-2005 funkcję wicemarszałka Sejmu, stworzyła
- dziś jeszcze bardziej widoczny i pamiętany
wzorzec bezstronności, politycznej kultury
i otwartości na racje inaczej myślących.

W Jej perspektywie zawsze najważniejszy był człowiek:
jego godność i podmiotowość,
prawo do równego traktowania i szacunku.

Jej zaangażowanie w działalność Kongresu Kobiet
było widomym znakiem wierności tym wartościom.

W 2014 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnamy Ją z głębokim żalem,
wdzięczni, że przykładem swojego życia
Uczyła nas jak być prawym i dobrym człowiekiem.

Przyjaciele z Unii Demokratycznej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi