Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Antoni Rutkowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
07.06.2018


W dniu 3 czerwca 2018 roku
zmarł w wieku 98 lat

Profesor
Antoni Rutkowski

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Jeden z najwybitniejszych uczonych z zakresu
technologii i chemii żywności.

Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk
i sekretarz Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN w latach 1984-90.
Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego (1988-2015)
i prezes Fundacji "Pro Scientia et Vita" (2003-07).
Członek i przewodniczący wielu komitetów naukowych i rad naukowych instytutów,
w tym przewodniczący (1978-83) i honorowy przewodniczący (od 1995)
Komitetu Nauk o Żywności PAN; przewodniczący Komitetu Badań Krajów Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej PAN (1987-90), Komitetów Narodowych CASAFA/CSU
(1990-95) oraz IUFoST (1990) i Rady Naukowej Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (1988-98).

Laureat wielu prestiżowych nagród naukowych oraz doktor honoris causa
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Żegnamy cenionego badacza, wyjątkowego człowieka,
organizatora życia naukowego, wychowawcę wielu pokoleń ludzi
nauki związanych z badaniami jakości żywności,
zachowując w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki.


Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi