Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Włodzimierz Szymankiewicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
25.05.2018


Z głębokim żalem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci

ppłk. w st. spocz. dr. inż.
Włodzimierza
Szymankiewicza

członka Zarządu Głównego i przewodniczącego
Komisji Organizacyjnej ZG ZKRPiBWP.

Po wojnie aktywnie działał społecznie na rzecz polskiego
ruchu kombatanckiego. Był dobrym człowiekiem, życzliwy ludziom,
osobą o niezwykłej skromności, ogromnej wrażliwości
na los człowieka i sprawiedliwość społeczną.

Był wyróżniony Krzyżami: Kawalerskim,
Oficerskim i Komandorskim OOP, Krzyżem Walecznych,
komandorią Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP
oraz wieloma innymi odznaczeniami bojowymi,
państwowymi i społecznymi.

Cześć Jego Pamięci!


Głębokie wyrazy współczucia

Żonie oraz Najbliższym

składa
Zarząd Główny
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi