Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Szczerban

Region:
cała Polska
Data emisji:
04.05.2018


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

są głęboko poruszeni śmiercią


prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Szczerbania


Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981,
Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby I Wydziału Lekarskiego
w latach 1979-1989,
Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu w latach 2001-2006,
urodzonego 19 listopada 1930 roku w Kleszczelach,
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z 1954 roku,
przez całe życie związanego z macierzystą Uczelnią.

Profesor Jerzy Szczerbań wywodził się ze szkoły prof. Jana Nielubowicza,
utworzył pierwszą w Polsce klinikę chirurgii wątroby,
był Autorem pierwszej polskiej monografii "Nadciśnienie wrotne",
podręczników z zakresu chirurgii dróg żółciowych,
krwawień do przewodu pokarmowego i nadciśnienia wrotnego,
Autorem ponad 250 publikacji poświęconych
chirurgii ogólnej, doświadczalnej, wątroby oraz zdrowia publicznego,
Konsultantem regionalnym w dziedzinie chirurgii w latach 1986-89,
w latach 2001-2005 przewodniczył Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Pan Profesor był osobą niezwykle aktywną nie tylko w kraju,
ale także na arenie międzynarodowej,
odbywał liczne staże naukowe, m.in. w Sztokholmie, Rzymie, Belfaście i Bostonie,
w latach 1989-1996 był Dyrektorem Biura Rozwoju i Promocji Badań Naukowych
w Kwaterze Głównej WHO w Genewie,
Doradcą ds. Nauki Dyrektora Generalnego tej organizacji,
Kierownikiem projektu WHO ds. Centrum Zdrowia Publicznego w Kobe (Japonia).

Profesor Jerzy Szczerbań należał do wielu towarzystw naukowych, m.in. był członkiem
honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich
i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
Prezesem Oddziału Warszawskiego TChP (2000-2005), Członkiem Założycielem
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Wątroby, Dróg Żółciowych i Trzustki,
Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Sercowo-Naczyniowej.

Praca zawodowa, naukowa i organizacyjna Profesora została doceniona
przez liczne gremia przyznaniem m.in.
Krzyża Komandorskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi,
szeregu nagród naukowych i dydaktycznych
Ministra Zdrowia i Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny,
wspaniały Lekarz, wybitny Chirurg, nieprzeciętny Naukowiec,
znakomity Nauczyciel Akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy,
chirurgów i specjalistów zdrowia publicznego.

Będzie nam brakowało rad i opowieści Pana Rektora,
Jego niezwykłego poczucia humoru i wielkiej dobroci.

Dziękujemy za wszystko Panie Rektorze!


Żonie Eugenii, Synom

oraz

całej Rodzinie i Bliskim Pana Rektora

przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi