Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

Region:
Wrocław
Data emisji:
10.02.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 lutego 2018 roku
odeszła od nas nasza Droga Koleżanka


Prof. dr hab.
Małgorzata
Jeżowska-Bojczuk

profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

Cała droga naukowa prof. Małgorzaty Jeżowskiej-Bojczuk była związana
z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w roku 1977 ukończyła studia
w Instytucie Chemii. W roku 1982 uzyskała stopień doktora nauk
chemicznych, a w roku 1999 stopień doktora habilitowanego.
Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2005.
Kierowała Zespołem badawczym Chemii Medycznej oraz Zakładem
dydaktycznym Chemii Biologicznej. Była długoletnim kierownikiem
studiów doktoranckich na naszym Wydziale.
Prof. Jeżowska-Bojczuk była uznanym specjalistą w dziedzinie chemii
koordynacyjnej. Prowadziła cenione w środowisku badania nad
oddziaływaniami jonów metali z peptydami i kwasami
nukleinowymi oraz cytotoksycznością kompleksów metali.
Wypromowała ośmiu doktorów. W roku 2005 otrzymała
za swoje zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Gosia dała się poznać jako osoba pełna entuzjazmu, radości i zapału
do pracy. Zawsze uprzejma, grzeczna, ogromnie życzliwa i starająca się
nieść wszystkim pomoc, a jednocześnie bardzo skromna.
Była zaangażowana w sprawy nauki i nauczania, z wieloma planami
na przyszłość. Pracownicy Wydziału, doktoranci i studenci
darzyli Ją ogromnym szacunkiem i zaufaniem.

Zostanie w naszej pamięci jako Człowiek wielkiego serca.
W osobie prof. Jeżowskiej-Bojczuk straciliśmy dociekliwego badacza,
cenionego nauczyciela akademickiego i oddanego przyjaciela.
Pamięć o Niej pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 13 lutego br. o godz. 12.00
na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Dziekan, Rada Wydziału,
koleżanki i koledzy z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi