Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

jerzy Siuta

Region:
cała Polska
Data emisji:
23.01.2018


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 18 stycznia 2018 roku
zmarł


prof. zw. dr hab.
Jerzy Siuta

emerytowany profesor w Instytucie Psychologii
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był znakomitym uczonym i wykładowcą.

Profesor Jerzy Siuta był wybitnym specjalistą
w zakresie psychologii uczenia się, pamięci i hipnozy oraz metodologii.
Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Psychologii Behawioralnej, który stworzył.
Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Psychologii.
Był autorem i redaktorem naukowym kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów.
Słynął jako wybitny tłumacz naukowych tekstów psychologicznych.
Jego działania naukowe cechowała spójność metodologiczna i oryginalność,
a teksty miały niezrównaną precyzję i jasność.

Należał do wielu towarzystw naukowych w tym:
International Society of Hypnosis oraz Association for Psychological Science.
Był członkiem zespołów redakcyjnych
w czasopismach krajowych i międzynarodowych:
International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis,
Contemporary Hypnosis, Hypnosis International Monographs,
Przeglądu Psychologicznego i Czasopisma Psychologicznego.

Był wspaniałym wykładowcą,
promotorem i przyjacielem wielu pokoleń studentów.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za długoletnią służbę,
srebrnym odznaczeniem "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa".


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
w Kaplicy Cmentarza Rakowickiego w Krakowie
w środę 24 stycznia 2018 roku o godzinie 13.40.


Rada Naukowa, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Psychologii
oraz cała Wspólnota Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi