Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Woźniak

Region:
Warszawa
Data emisji:
17.01.2018
Z głębokim żalem żegnamy
zmarłego w dniu 13 stycznia 2018 roku

doc. dr. hab.
Andrzeja Woźniaka

etnologa, wybitnego badacza historii kultury wsi polskiej i miast
mazowieckich, oraz diaspory gruzińskiej w Polsce i polskiej w Gruzji.
Pedagoga, promotora prac doktorskich, erudytę hojnie dzielącego
się wiedzą z młodszymi kolegami,
Człowieka wielkiej dobroci i szlachetności.

W początkach swej drogi naukowej związany był z Uniwersytetem
Warszawskim, gdzie ukończył studia i doktoryzował się.
Od roku 1981 do 2007 był pracownikiem Zakładu Etnologii Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN. Zdobył tu stopień naukowy doktora
habilitowanego. Był wieloletnim redaktorem serii monografii
etnograficznych Instytutu "Biblioteka Etnografii Polskiej",
a poza rodzimą instytucją animatorem powstania i członkiem Rady
Redakcyjnej unikalnego w skali europejskiej czasopisma
o tematyce kartwelologicznej "Pro Georgia".
Zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu kilku kadencji,
rozważny doradca, niezapomniany Kolega.

Jego Rodzinie

dzieląc z nią ból straty
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrektor, Rada Naukowa i pracownicy IAE PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi