Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Ciężak

Region:
Lublin
Data emisji:
19.12.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 13 grudnia 2017 roku zmarł

Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Ciężak

Absolwent Politechniki Warszawskiej
Profesor Politechniki Lubelskiej
Prodziekan Wydziału Inżynierii Budowlanej
i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej
Dyrektor Instytutu Budownictwa
Kierownik Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa
Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych
Kierownik Laboratorium Budownictwa
Członek Rady Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej
Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych PAN
Członek Zarządu Komitetu Nauki Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
Członek Rady Naukowej Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET" w Warszawie

Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, promotor
i recenzent wielu prac naukowych i dyplomowych

Wielokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora, za działalność naukową,
naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Społeczność Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi