Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Józef Heistein

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.12.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 grudnia 2017 roku zmarł
Prof. zw. dr hab.
Józef Heistein
urodzony w Jaworowie 3 stycznia 1925 r.

Romanista, literaturoznawca i komparatysta, w latach 1968-1973 kierownik
Katedry Filologii Romańskiej, później przez wiele lat dyrektor Instytutu
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Badacz literatur romańskich, zwłaszcza współczesnej literatury
włoskiej i francuskiej, autor licznych publikacji naukowych,
w tym podręczników akademickich Historia
literatury włoskiej (1979) i Historia literatury francuskiej (1997),
przez wiele lat redagował "Romanica Wratislaviensia".
Odznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Orderem PalmAkademickich Republiki Francuskiej
oraz Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wybitny znawca literatury XX wieku, nauczyciel i wychowawca akademicki,
promotor ośmiu rozpraw doktorskich i wielu prac magisterskich, niestrudzony recenzent prac
naukowych, członek wielu stowarzyszeń naukowych.
Był Mistrzem dla wielu pokoleń romanistów, hispanistów i italianistów.
Dzięki Jego mądremu wsparciu powstały w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego studia hispanistyczne i italianistyczne.

Człowiek wielkiej dobroci i życzliwości.

Uroczystości żałobne odbędą się we Wrocławiu
na Cmentarzu Grabiszyńskim w sobotę 16 grudnia o godzinie 10.00.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi