Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Szujecki

Region:
cała Polska
Data emisji:
12.10.2017


W dniu 9 października 2017 roku
zmarł w Warszawie w wieku 88 lat


prof. dr hab.

Andrzej Szujecki

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Jeden z najwybitniejszych uczonych z zakresu leśnictwa,
faunistyki, entomologii i ekologii.

Zasłużony dla Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
Zastępca sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN
oraz zastępca sekretarza Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN,
członek wielu komitetów naukowych oraz rad naukowych instytutów PAN,
dziekan Wydziału Leśnego i prorektor SGGW,
wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego
oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Żegnamy cenionego badacza i organizatora życia naukowego,
zachowując w pamięci Jego oddanie sprawom nauki.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi