Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Żabski

Region:
Wrocław
Data emisji:
05.10.2017

Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 29 września 2017 r. zmarł

Profesor dr hab.
Tadeusz Żabski

zasłużony badacz historii literatury XIX wieku oraz literatury i kultury
popularnej, związany z wrocławską polonistyką uniwersytecką.
Był naszym dobrym kolegą i opiekunem naukowych poczynań.
Do jego poważnych osiągnięć należały monograficzne opracowania,
studia i rozprawy poświęcone między innymi XIX-wiecznemu
Towarzystwu Literacko-Słowiańskiemu we Wrocławiu, twórczości
Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa.

Był inicjatorem badań nad literaturą i kulturą popularną, zwieńczonych
opublikowaniem znakomitego Słownika literatury popularnej
(1997, 2006). Precyzja jego warsztatu znalazła wyraz między innymi
w takich jego autorskich pracach jak Romans religijny XIX wieku (1991)
i Proza jarmarczna XIX wieku: próba systematyki gatunkowej (1993).

Nauczyciel kilku pokoleń polonistów, ceniony i lubiany dla pięknych
zalet swojego charakteru i optymizmu, który umiał zachować mimo
różnych przeciwności losu, co ujawniał w znakomitym poczuciu humoru.

Jego śmierć wytrąciła z naszego środowiska
Człowieka dobrego i mądrego.

współpracownicy, przyjaciele i uczniowie
z Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX w.
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi