Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maciej Jabłoński

Region:
cała Polska
Data emisji:
16.09.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 2017 roku
w wieku 55 lat zmarł



dr hab.
Maciej Jabłoński


wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Muzykologii
Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

wybitny muzykolog i krytyk muzyczny, badacz i znawca teatru operowego,
estetyk i semiotyk muzyki, metodolog muzykologii, autor licznych prac naukowych

Dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu (1992-1994)
Kierownik impresariatu muzycznego "Art Power Agency" (1994-2002)
Prezes poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich
oraz sekretarz poznańskiej filii Fundacji Kultury Polskiej (1999-2008)
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Naukowo-Wydawniczej
"Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego" (2000-2015)
Dyrektor interdyscyplinarnych festiwali "Dni Muzyki i Teatru"
oraz festiwali muzyki współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"
Inicjator ogólnopolskiego projektu naukowo artystycznego
"Laboratorium Myśli Muzycznej" (od 2010)

Redaktor naczelny rocznika Interdisciplinary Studies in Musicology
Redaktor serii "Poznańskie Studia Operowe" oraz Res Facta Nova
Przewodniczący redakcji serii Prace Komisji Muzykologicznej
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
oraz "Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej"



Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny humanista i erudyta,
animator i organizator wielu wydarzeń artystycznych,
całym swym życiem oddany kulturze muzycznej.



Mamie, Bliskim i Przyjaciołom
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci
Instytutu Muzykologii UAM



Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 21 września 2017 r., o godzinie 11.00
na Cmentarzu Górczyńskim, przy ul. Ściegiennego 35


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi