Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Warszawa
Data emisji:
19.09.2009


Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Pana
profesora dr. hab. dr. h. c.

Janusza PiekarczykaRektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w latach 1999-2005

Prodziekana Oddziału Stomatologii?w latach 1986-1993

Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Dyrektora Instytutu Stomatologii

Odszedł od nas Wielki Naukowiec, Lekarz i Dydaktyk,
Wspaniały Człowiek, który uczynił tak wiele dobrego
dla naszej Uczelni


Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.


Pani Doktor

Barbarze Siemińskiej-Piekarczyk

oraz całej

Rodzinie

Pana Profesora


składam

najszczersze wyrazy współczucia


Mirosław Wielgoś
Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
wraz z Kolegium Dziekańskim, Radą Wydziału,
pracownikami Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
i Oddziału Stomatologii oraz społecznością studencką


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi