Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Artur Korobowicz

Region:
cała Polska
Data emisji:
24.06.2017

Dziekan i Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 21 czerwca 2017 roku zmarł

Pan Prof. dr hab. Artur Korobowicz

Emerytowany Profesor Zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Pan Profesor pracował na Wydziale Prawa i Administracji od 1961 r., przechodząc
na nim wszystkie etapy kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego.
Pełnił też wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS:
był Prodziekanem Wydziału w latach 1978-1981,
Dyrektorem Instytutu Historii Państwa i Prawa w latach 1982-1987 i 1998-2008,
Kierownikiem Zakładu/Katedry Historii Państwa i Prawa w latach 1978-2008.
Senat UMCS oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji UMCS podjęły uchwały
w sprawie odnowienia po 50 latach dyplomu doktorskiego
Pana Profesora Artura Korobowicza.

W latach 2001-2005 był Sędzią Trybunału Stanu.
Od 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W Zmarłym Wydział Prawa i Administracji UMCS utracił Wybitnego Uczonego,
Doskonałego Wykładowcę i Wspaniałego Człowieka.
Wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie Pana Profesora.

Pożegnalna Msza Święta zostanie odprawiona w dniu 26 czerwca 2017 roku
o godzinie 13.30 w Kościele Akademickim KUL.
Po Mszy św. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu
przy ul. Lipowej w Lublinie

Dziekan i Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi