Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ewelina Dziuba

Region:
cała Polska
Data emisji:
25.05.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 22 maja 2017 roku odeszła od nas


prof. dr hab.
Ewelina Dziuba

pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
wieloletni kierownik Zakładu Technologii
Fermentacji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.
Wybitna uczona, autorka badań nad procesami
fermentacji etanolowej i doskonaleniem drożdży, nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń pracowników naukowych i studentów.
Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa
Technologów Żywności, odznaczona między innymi Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odeszła od nas wspaniała koleżanka, osoba skromna,
pracowita o wielkiej kulturze osobistej, szanowany
i lubiany współpracownik, wzór pedagoga i krzewiciela wiedzy.

Cześć Jej Pamięci!

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dziekan i Rada Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Kierownik Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż
oraz współpracownicy


Pożegnanie odbędzie się 27 maja 2017 roku
o godzinie 10.30 w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 29 maja 2017 roku
o godzinie 13.30 na cmentarzu parafialnym
pw. Św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Rzgowskiej 156 w Łodzi,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do miejsca wiecznego spoczynku.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi