Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zdzisław Dziubek

Region:
Warszawa
Data emisji:
08.04.2017


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci


Prof. zw. dr. hab. n. med.
Zdzisława Dziubka

Nestora polskiej medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych,
wybitnego Lekarza i Pedagoga,

Absolwenta Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie z roku 1954,

Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Wieloletniego Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych,

Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1980-2002,

Przewodniczącego Krajowego Zespołu Specjalistycznego
Chorób Zakaźnych w latach 1990-94,

Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w latach 1988-1992,

Członka Krajowego Komitetu ds. AIDS
i Członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Autora ponad 100 prac naukowych.


Pan Profesor cieszył się autorytetem wśród środowisk naukowych
i studentów, wniósł wielki wkład w powstanie
i rozwój medycyny tropikalnej w Polsce.


Polska medycyna poniosła wielką stratę.
Żegnamy Człowieka wielkiego serca, wiedzy i rozumu.


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi