Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Krocin

Region:
Warszawa
Data emisji:
10.02.2017


Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci
w dniu 4 lutego 2017 roku, w wieku 84 lat


dr. n. med.

Andrzeja Krocina


związanego z naszą Uczelnią przez 26 lat aktywnej pracy
dydaktycznej i naukowej, wieloletniego Adiunkta
Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej,
Członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.


Żegnamy Specjalistę II stopnia protetyki stomatologicznej,
Prekursora projektowania protez
szkieletowych oraz ceramiki próżniowej,
Członka Akademii Pierre Fauchard a,
Inicjatora pisma "Protetyka Stomatologiczna".


Odszedł Mistrz wielu pokoleń studentów medycyny,
niezapominany Nauczyciel akademicki, niekwestionowany Autorytet
w dziedzinie dydaktyki przedklinicznej z zakresu protetyki
stomatologicznej w Polsce, wielokrotnie wyróżniany nagrodami
Ministra Zdrowia i Rektora macierzystej Uczelni
za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą.


We wdzięcznej pamięci naszej Społeczności akademickiej
pozostanie jako wybitny Człowiek o wielkim sercu.


Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

przekazujemy

Rodzinie i Bliskim Zmarłego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi