Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Jan Niemyski

Region:
Warszawa
Data emisji:
17.09.2009

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 11 września 2009 roku
zmarł w wieku 96 latprof. dr hab.
Krzysztof Jan Niemyski


Profesor Krzysztof Niemyski,
absolwent Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie z 1946 roku.
Po ukończeniu studiów pracę zawodową rozpoczął
w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi.
W latach 1947-1967, realizując zainteresowania zawodowe,
pracował w Katedrze Fizjologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.
Tam też w 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych.
W 1967 roku rozpoczął pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Radzikowie w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa.
Pracował jako adiunkt, docent, kierownik Pracowni Informacji
i Dokumentacji do czasu przejścia na emeryturę, tj. 1984 roku.
Wynikiem prowadzenia badań było uzyskanie w 1975 roku
stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie nasiennictwa roślin uprawnych.
W 1984 roku Rada Państwa PRL nadała Jemu
tytuł profesora nauk rolniczych.
Profesor Krzysztof Niemyski
był autorem wielu publikacji naukowych,
wieloletnim członkiem Komitetów Technicznych
Międzynarodowego Związku Oceny Nasion ISTA,
współautorem krajowych i międzynarodowych przepisów
oceny nasion oraz standardów jakości materiału siewnego.
Za zasługi został uhonorowany odznaczeniami państwowymi
i resortowymi, a wśród nich m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
i Odznaką Zasłużonego Rolnika.

Zmarłego śp. Krzysztofa Niemyskiego żegnamy,
pamiętając jako Człowieka życzliwego, sumiennego,
pracowitego, oddanego nauce rolniczej.


Rodzinie


składamy serdeczne wyrazy współczucia


Dyrekcja, pracownicy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 18 września 2009 roku
o godzinie 13.30 w Warszawie,
kościół św. Jakuba przy placu Narutowicza,
a pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Powązkowskim (Starym)
o godzinie 15.30, wejście bramą św. Honoraty.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi