Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Edward Woźniczka

Region:
Katowice, cała Polska
Data emisji:
09.12.2016


mgr inż. Edward Woźniczka
7 października 2016 roku pożegnaliśmy na tarnogórskim cmentarzu
naszego Przyjaciela, Kolegę i Współpracownika
Edwarda Woźniczkę.
Urodził się 4 października 1938r. w Bielsku-Białej,
gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.
Wyższe wykształcenie zdobył studiując na Wydziale Mechaniczno-
Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w latach 1956-1961 uzyskując
tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął w 1961r.
w Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach na stanowisku
starszego mistrza oddziału energetycznego, a następnie
starszego inżyniera energetyki. W 1963r. rozpoczął pracę
w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych BIPROMET
w Katowicach na stanowisku starszego asystenta projektanta,
a następnie projektanta. Od 1965r. rozpoczął pracę w Centralnym Biurze
Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach gdzie przeszedł
wszystkie szczeble kariery od konstruktora, starszego konstruktora,
aż do kierownika pracowni. W 1992r. został powołany przez Ministra
Przemysłu i Handlu na stanowisko Tymczasowego Kierownika
Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów, a od 1.11.1993r. został
powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu, które pełnił nieprzerwanie
do 26.06.2006r. Po tym okresie nadal pracował w naszym Biurze
na stanowisku specjalisty, aż do 31.12.2013r. W sumie przepracował
prawie 52 lata, z tego 49 lat w naszym Biurze.
Był wysokiej klasy inżynierem, dokładnym i niezwykle koleżeńskim.
Bardzo umiejętnie kierował naszym Biurem jako dyrektor w nowych
warunkach społeczno-ekonomicznych. W czasie swojej pracy
zawodowej brał udział w opracowaniu projektów technicznych
dla Elektrowni Łaziska Górne, Jaworzno III, Rybnik, Łagisza-Będzin
oraz Elektrociepłowni Janikowo. Wysokie umiejętności doceniło
kierownictwo naszego Biura wysyłając Go jako specjalistę na zagraniczne
budowy do Elektrociepłowni Tatabanya -Węgry, gdzie pełnił stanowisko
zastępcy kierownika budowy oraz inspektora nadzoru ds. energetycznych
w Elektrowni Kochtła-Jarve w byłym ZSRR (dzisiejsza
Estonia). Do końca pracy zawodowej brał czynny udział w kształceniu
młodego pokolenia naszych energetyków.
W 2012 roku odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Trudno w tych kilkunastu zdaniach zmieścić 78 lat niezwykle
pracowitego życia. Odszedł nagle pzostawiając w bólu swoją Rodzinę, Żonę, Córkę,
Wnuka, Przyjaciół, Kolegów i Współpracowników.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Swoje pracowite życie możesz Edwardzie ująć następująco:

Boże: żyłem bo chciałeś
Umarłem bo kazałeś
Zbaw mnie bo możesz

W imieniu współpracowników,
przyjaciół i kolegów
inż. Tadeusz Grucza
mgr inż. Jerzy Wawrzyńczyk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi