Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Hrynkiewicz

Region:
Kraków
Data emisji:
18.10.2016


W dniu 13 października 2016 roku
zmarł w Krakowie w wieku 91 lat

prof. dr

Andrzej Hrynkiewicz

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Jeden z najwybitniejszych fizyków,
specjalizujący się w fizyce jądrowej i fizyce materii skondensowanej,
autor pionierskich prac inspirujących uczonych w kraju i za granicą
oraz kształtujących opinię o polskiej fizyce na forum międzynarodowym.

Wieloletni członek Komitetu Fizyki PAN
i Komitetu Nauk Jądrowych i Radiacyjnych PAN,
zawodowo związany z Instytutem Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego PAN,
w którym w latach 1969-1976 pełnił funkcję Dyrektora
oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Laureat prestiżowych nagród naukowych,
uhonorowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
doktoratami honoris causa.

Żegnamy wychowawcę pokoleń fizyków,
uznanego badacza i organizatora życia naukowego,

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi