Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Włodnimierz Cieślak

Region:
Radom
Data emisji:
22.09.2016

Z głębokim smutkiem i żalem
żegnamy naszego Drogiego Kolegę

Włodzimierza Cieślaka

Wieloletniego Prezesa Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i Spółdzielni Mieszkaniowej "Ustronie" w Radomiu,
współzałożyciela i wieloletniego Dyrektora Biura
Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu.

W zmarłym tracimy serdecznego Kolegę, drogiego Przyjaciela
i inicjatora wielu działań na rzecz rozwoju
mieszkalnictwa i Spółdzielczości Mieszkaniowej.

Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla nas i naszej organizacji.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składa
W imieniu wszystkich spółdzielców

Zarząd Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi