Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Czesław Waldemar Dawdo

Region:
cała Polska
Data emisji:
26.08.2016


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że 21 sierpnia 2016 roku zmarł w Białymstoku


dr inż.
Czesław Waldemar Dawdo

(1928 2016)
Członek Honorowy Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa,
przez wiele lat członek Prezydium Zarządu Głównego,
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
i zastępca przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczący i sekretarz Oddziału PZITB w Białymstoku,
wieloletni ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Białostockiej, zasłużony pracownik jednostek administracyjnych,
naukowo-badawczych i projektowych w Białymstoku,
inicjator i organizator wielu konferencji, projektant i rzeczoznawca
budowlany, autor i współautor licznych publikacji.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Honorowym Odznaczeniem Sybiraka,
Odznaką Honorową "Zasłużony Białostocczyźnie",
Złotą Odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i PMB",
Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Białostockiej"
i wieloma innymi wyróżnieniami.

Odszedł od nas wybitny działacz społeczny,
powszechnie szanowny Kolega, szlachetny życzliwy Człowiek.


Przewodniczący PZITB
Ryszard Trykosko
Koleżanki i Koledzy


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi