Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogdan Pruszyński

Region:
Warszawa
Data emisji:
12.08.2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. n. med.

Bogdana Pruszyńskiego

Rektora i Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1984-1990
Dyrektora Instytutu Radiologii w latach 1982-1987
Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej
w latach 1992-2004

Odszedł uznany specjalista w dziedzinie radiologii,
znakomity naukowiec, dydaktyk ceniony przez pokolenia studentów
Do ostatnich dni aktywny członek
Społeczności Akademickiej Wydziału i Uczelni

Wszyscy ponieśliśmy olbrzymią stratę po odejściu Pana Rektora

Małżonce,
Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada i Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi