Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Osiński

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.07.2016

W dniu 2 lipca 2016 roku odszedł nagle w wieku 64 lat
prof. dr hab. inż.
Jerzy Osiński
wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny
Instytutu Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
Zastępca Dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn
w latach 1997-2012
Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania
Wybitny specjalista w dziedzinie metod komputerowych
w mechanice i budowie maszyn
Ekspert w zakresie zastosowań metody elementów skończonych
Wykonawca licznych projektów badawczych we współpracy
z przemysłem
Promotor wielu prac doktorskich i dyplomowych, świetny dydaktyk
i wychowawca młodzieży
Laureat licznych nagród Ministra i Rektora PW
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Odszedł od nas bardzo lubiany i ceniony Kolega,
Człowiek wielkiej życzliwości.
Jego śmierć pogrążyła nas w głębokim żalu

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucia

Dziekan i Rada Wydziału
Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia
6 lipca 2016 roku o godz. 12.00
w kościele p.w. Św. Katarzyny w Warszawie przy ul. Fosa 17,
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Służewiecki.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi