Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Pallado

Region:
Katowice
Data emisji:
02.07.2016

W dniu 29 czerwca 2016 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel


Profesor Jan Pallado


Kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego
na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
Uznany projektant i egzaminator kwalifikacji architektonicznych,
doceniany nauczyciel akademicki.
Promotor licznych prac dyplomowych magisterskich, doktorskich,
a także recenzent w postępowaniach habilitacyjnych.
W jego osobie utraciliśmy przyjaciela, prawego Człowieka,
osobę wielkiej kultury osobistej.

Rodzinie i Najbliższym
oraz uczniom i przyjaciołom

których ta śmierć dotknęła

składamy

wyrazy współczucia, podzielając ich ból.


Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Rada Wydziału, pracownicy Katedry Projektowania Architektonicznego,
środowisko akademickie studentów i nauczycieli.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi