Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Władysław Ćwik

Region:
Lublin
Data emisji:
16.09.2009

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 września 2009 r.
zmarł w wieku 80 lat

prof. dr hab.
Władysław Ćwik
emerytowany profesor zwyczajny

Profesor urodził się 27 czerwca 1929 roku
w Wólce Nieliskiej, pow. Zamość.
Studia prawnicze I stopnia odbył na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej, magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1961, a doktora habilitowanego 1968. W 1977 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego,
a 1993 profesora zwyczajnego.
Profesor był związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od 1953 roku, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej
od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1972-1978 był
prodziekanem Wydziału Prawa i Administarcji UMCS,
a w latach 1978-1981 pełnił funkcję prorektora ds. Filii UMCS.
Od roku 1984 do 1987 był prodziekanem
Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się głównie na:
historii prawa sądowego, przeszłości ustroju Polski, dziejów podziałów
administracyjno-terytorialnych, historii Polonii w krajach
języka niemieckiego XVII-XX wieku.
Dorobek naukowy Profesora przekracza 120 pozycji.
Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor został
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 września 2009 roku o godz. 13.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie


Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi