Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Toczyński

Region:
cała Polska
Data emisji:
07.06.2016


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 3 czerwca 2016 roku zmarł

Tadeusz Toczyński

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1996-2006

Od 1974 r. związany z GUS, gdzie przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej:
stażysta, statystyk, starszy statystyk, starszy radca
w Departamencie Przemysłu (1974-1982),
naczelnik w Departamencie Przemysłu (1982-1983),
wicedyrektor: Departamentu Przemysłu (1984-1988),
Departamentu Przemysłu i Postępu Naukowo-Technicznego (1988-1989),
dyrektor Departamentu Cen (1989-1990),
wiceprezes (1990-1992).
W latach 1980-1982 zatrudniony w Sekretariacie
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.


Twórca nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych
w zakresie statystyki gospodarczej i cen,
realizator autorskiego programu reorganizacji i modernizacji technicznej
statystyki publicznej, unowocześnienia systemu zarządzania
oraz umacniania relacji z respondentami i użytkownikami
informacji statystycznych.
Koordynator działań integracyjnych i dostosowawczych
statystyki publicznej do wymogów Unii Europejskiej,
inicjator współpracy bilateralnej GUS
z instytucjami statystycznymi innych krajów.


Członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, autor referatów
i opracowań prezentowanych na różnych forach europejskich.


Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką
"Za zasługi dla statystyki".

Żegnamy wybitnego Statystyka i Menedżera, którego całe życie zawodowe
wypełnione było działaniami na rzecz rozwoju i popularyzacji statystyki.
Żegnamy życzliwego Człowieka, otwartego na dzielenie się wiedzą
oraz służenie innym pomocą.


Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy
wyrazy serdecznego współczucia.


Kierownictwo i Pracownicy
Głównego Urzędu Statystycznego
Przewodniczący i Członkowie
Rady Statystyki


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi