Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Chmielowski

Region:
Katowice
Data emisji:
31.05.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 maja 2016 roku
zmarł w wieku 91 lat

Prof. zw. dr hab.
Jerzy Chmielowski

Współtwórca Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
założyciel i wieloletni kierownik
Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wybitny uczony, doskonały znawca biochemii drobnoustrojów.

W czasie okupacji, w latach 1942-1944 pracował jako asystent
techniczny w Bakteriologicznym Instytucie Badawczym
Prof. Rudolfa Weigla we Lwowie. Wiele lat później, wspólne
z profesorami ukraińskimi działał na rzecz upamiętnienia prac
Prof. Rudolfa Weigla, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych,
Człowiek o nieprzeciętnej wiedzy, niedoścignionej etyce zawodowej,
wielkim autorytecie, oryginalnej inwencji twórczej oraz intuicji naukowej.

Laureat wielu prestiżowych odznaczeń, nagród i
wyróżnień, spośród których najważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi
(1973), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Odznaka za zasługi dla
Uniwersytetu Śląskiego (1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), nagrody
Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
Jako kombatant II Armii Ludowego Wojska Polskiego otrzymał
Medal za "Udział w walkach o Berlin" (1973), Medal Zwycięstwa
i Wolności 1945 (1975) oraz Odznakę Grunwaldzką (1975).

W uznaniu wieloletniej działalności naukowej w 2015 r. otrzymał
tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego

W osobie Pana Profesora straciliśmy wspaniałego biochemika,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych,
wartościowego Człowieka o otwartym umyśle, niezwykłej wrażliwości
i życzliwości dla ludzi.

Żonie i Bliskim Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dziekan i Rada Wydziału
oraz pracownicy i studenci
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi