Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Ostrowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
19.05.2016

W dniu 12 maja 2016 roku
zmarł, przeżywszy 88 lat

prof. dr hab.
Janusz Ostrowski

emerytowany, długoletni i wielce zasłużony pracownik naukowy
Instytutu Przemysłu Organicznego, o dużym dorobku
naukowo-badawczym w dziedzinie stosowania herbicydów

Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Przemysłu Organicznego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi